یکشنبه 18 فروردین 1392

برای‎ ‎‏"ز" دوست داشتنی من



"واو" بین "من" و "تو" فاصله انداخته است


فاصله فاجعه نیست


فاجعه بستن پنجره ایست که در آن عشق تجلی کرده ...